Copyright 2020 - BAHAGIAN SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Cawangan Amalan & Regulatori

 Terdiri daripada 2 Seksyen, iaitu:-

1) Seksyen Amalan

Fungsi :

 • Menggubal dan meminda akta / peraturan PKB.

 • Membangun dan mengemaskini Code of Ethic, Code of Professional conduct dan Standard Amalan

 • Membangun dan mengemaskini Standard Operating Procedure Profesion Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Mengawalselia akreditasi program pengajian Sains Kesihatan Bersekutu dari Institut Pengajian Tinggi.

 • Memperkasa aktiviti kualiti Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

 • Memantau dan mengawalselia pelaksanaan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Ketua Pengarah Kesihatan berkaitan profesion Sains Kesihatan Bersekutu, KPI Bahagian dan KPI profesion SKB.

 • Memantau dan mengawalselia aktiviti QAP/ NIA profesion SKB.

 • Mengawalselia dan menyelaras Audit/ Naziran profesion Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Mengurus aktiviti Inovasi profesion Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Mengurus Permohonan Penempatan Pelajar IPT Bagi Program SKB Untuk Latihamal di Fasiliti KKM.

 • Mengurus penyediaan Memorandum of Agreement (MoA) di antara KKM dan Institut Pengajian Tinggi.

 • Memantau pematuhan Memorandum of Agreement (MoA) di peringkat Institut Pengajian Tinggi dan KKM.

 

2) Seksyen Regulatori

Fungsi :

 • Membangun dan mengemaskini Garis Panduan Penguatkuasaan.

 • Merancang dan menyelaras latihan berkaitan aktiviti penguatkuasaan.

 • Menjadi urusetia kepada pihak berkuasa disiplinari dan menguruskan dokumentasi tindakan disiplinari.

 • Melaksanakan penguatkuasaan di tempat pengamal (perlesenan).

 • Memantau pematuhan Tatakelakuan Pengamal.

 • Menyedia kertas siasatan untuk tujuan diserahkan kepada pendakwaraya.

 • Memantau dan menyelaras semua aduan terhadap pengamal SKB.

 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Siasatan dan menguruskan semua dokumentasi kes.

 • Menyedia kertas siasatan awal untuk tujuan tindakan tatatertib oleh pihak Majlis PSKB.

 • Membangun garis panduan tatacara pengurusan aduan dan siasatan serta tindakan disiplin.

Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

Kementerian Kesihatan Malaysia

Aras 2, Blok A,

Bangunan Utama Chancery Place, Jalan Diplomatik 2,

Presint Diplomatik, Presint 15,

62050 Putrajaya.

Faks : 03-8890 1060

Tel  : 03-88901011

Emel : bskb@moh.gov.my

Laman Web : http://alliedhealth.moh.gov.my

 

PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN

 

 

156449
Bilangan Pelawat :Bilangan Pelawat :156449

Terma dan Syarat | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian
Hakcipta @2017 Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu,Kementerian Kesihatan Malaysia

Sesuai dipapar menggunakan IE Versi 8.0 & ke atas dan
Mozilla Versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 x 768