Copyright 2021 - BAHAGIAN SAINS KESIHATAN BERSEKUTU

Cawangan Dasar & Perkembangan

 

Terdiri daripada dua seksyen:-

1) Seksyen Dasar dan Perancangan Strategik

Fungsi :

 • Merancang, membangun dan menyelaras penyediaan hala tuju, perancangan strategik Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu dan Dasar Kesihatan Bersekutu.

 • Memantau implementasi semua aktiviti/ pelan tindakan Dasar Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Menyelaras dan memudahcara perhubungan intra-agensi, inter-agensi dan antarabangsa dalam perkhidmatan Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Menyelaras perhubungan di antara stakeholder dalam isu-isu berkaitan dengan Dasar Kesihatan Bersekutu.

 • Menyelaras dan memudahcara (fascilitate) aktiviti Penyelidikan dan Inovasi Profesion SKB.

 • Merancang dan menjalankan penyelidikan-penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan perkhidmatan perubatan dan kesihatan Negara.

 • Membangun dan menilai semula perkhidmatan Sains Kesihatan Bersekutu dan mencadangkan penambahbaikan terhadapnya.

2) Seksyen Perkembangan

Fungsi :

 • Menyelaras dan mengurus maklumat (database) profesion SKB.Merancang dan menyelaras kajian-kajian impact dari pelaksanaan polisi/ dasar Kesihatan Bersekutu merangkumi Laporan Tahunan BSKB.

 • Menguruskan pangkalan data (database) projek penyelidikan SKB.

 • Membangun dan mengemaskini Garis Panduan Kepakaran dan Subkepakaran Profesional SKB dan memantau perlaksanaan.

 • Membangun dan menyelaras Program Credentialing Profesional Sains Kesihatan Bersekutu KKM.

 • Membangun dan menyelaras perkembangan kerjaya menerusi Program Kompetensi Profesional Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Merancang dan menyelaras pembelajaran melalui CME.

 • Menyelaras Program CPD (Continuing Profesional Development) profesional Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Merancang, melaksana dan menyelaras program latihan bagi Profesional Sains Kesihatan Bersekutu dan penjawat BSKB.

 • Merancang, melaksana, memantau dan menganalisis keperluan latihan jangka panjang dan jangka pendek di dalam atau luar negara bagi Profesional Sains Kesihatan Bersekutu dan penjawat BSKB.

 • Membangun dan mengemas kini norma dan keperluan sumber manusia untuk Profesion Sains Kesihatan Bersekutu.

 • Merancang dan mengurus laluan kerjaya profesion Sains Kesihatan Bersekutu (SKB).

 • Menyelaras pembangunan perkembangan kerjaya profesional Sains Kesihatan Bersekutu (SKB) menerusi kompetensi dalam bidang berkaitan.

 • Membangun dan mengemas kini Pelan Induk Sumber Manusia bagi profesional Sains Kesihatan Bersekutu (SKB).

 • Menyelaras dan mengurus perjawatan profesional Sains Kesihatan Bersekutu (SKB).

 

Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

Kementerian Kesihatan Malaysia

Aras 2, Blok A,

Bangunan Utama Chancery Place, Jalan Diplomatik 2,

Presint Diplomatik, Presint 15,

62050 Putrajaya.

Faks : 03-8890 1060

Tel  : 03-88901011

Emel : bskb@moh.gov.my

Laman Web : http://alliedhealth.moh.gov.my

 

PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN

 

 

246503
Bilangan Pelawat :Bilangan Pelawat :246503

Terma dan Syarat | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian
Hakcipta @2017 Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu,Kementerian Kesihatan Malaysia

Sesuai dipapar menggunakan IE Versi 8.0 & ke atas dan
Mozilla Versi 2.0 & ke atas dengan resolusi 1024 x 768