HIGHLIGHTS

Slider

UPCOMING EVENTS

Taklimat Sitem MyCPD2.0 Bagi Profesional Kesihatan Bersekutu di Bawah Akta Profesion Kesihatan Bersekutu 2016 (AKTA 774) Yang Berkhidmat Dengan Pantai Holding Sdn Bhd

13/02/2020 (Khamis)

9.00 - 11.00 pagi

bertempat di

Pantai Integrated

Rehab Services Sdn Bhd

Mesyuarat Kepakaran dan Sub Kepakaran Bil 1/2020

03/02/2020 (Isnin)

bertempat di

Bilik Mesyuarat 2,

Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

Kementerian Kesihatan Malaysia,

Wilayah Persekutuan Putrajaya

Mesyuarat Pembangunan Garis Panduan Fasiliti Bagi Perkhidmatan Pemulihan Carakerja

20/01/2020 (Isnin)

9.00am

bertempat di

Bilik Mesyuarat 1,

Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu,

Kementerian Kesihatan Malaysia

Wilayah Persekutuan Putrajaya

Number of Visitors: 4979

MAKLUMAN


LAMAN SESAWANG INI MASIH DALAM VERSI PERCUBAAN

SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI